BVJA

Crowdfunding is hip !

Crowdfunding, crowdfunding en nog eens crowdfunding: het is bijna niet meer weg te denken uit de samenleving. Tegenwoordig is het allerminst gemakkelijk om voor de start van een eigen bedrijf, bij een bank een geldlening te verkrijgen. Via crowdfunding, het woord zegt het al: vraagt men ‘het publiek’ om een geldbedrag te investeren in een bedrijf, om zo goed van start te kunnen gaan.

Voor veel mensen is dit een aantrekkelijke investering; het is een eenvoudige en directe manier van financiering met veelal een goed rendement en men is op een bijzondere manier betrokken bij een (startend) bedrijf. Maar wat komt er allemaal bij kijken wanneer u investeert via crowdfunding ?

Vormen
De twee meest voorkomende vormen van crowdfunding zijn loan based of equity based.
Loan based bestaat uit het uitlenen van geld aan een bedrijf of particulier, met rente als compensatie op de verstrekte lening.
Equity based bestaat uit het investeren in een bedrijf met uitkering van winst en waarde-vermeerdering van het aandeel als compensatie op de verstrekte lening.

Platform
Crowdfunding loopt meestal via een zogenaamd crowdfundplatform. Dit platform brengt geldvragers en geldgevers bij elkaar. De geldvrager kan via het platform een project / bedrijf pitchen bij het publiek en vervolgens kunnen geldgevers in een gewenst project / bedrijf investeren. Het platform stelt wel bepaalde eisen aan een project / bedrijf; er wordt een screening uitgevoerd met aandacht voor onder andere een bestaande prognose en een onderzoek naar kwaliteiten van de geldvrager.

Het platform houdt de administratie bij en vaak lopen de geldstromen via een derde partij; een zogenaamde stichting derdengelden. Voor het bijeenbrengen van geldgevers en geldvragers, uitbetalingen van rente en winsten en eventueel inzetten van een incasso, ontvangt het platform een vergoeding van de geldvragers, van de geldgevers of van beiden. Dit kan een vast bedrag zijn per deelnemer en/of een percentage van de projectfinanciering.

Indien het benodigde minimumbedrag behaald is (vaak 90% van het totaalbedrag) gaat de financiering van start. Geldgevers krijgen dan diverse documenten toegestuurd om te ondertekenen om zo de lening / investering formeel vast te leggen. Vervolgens kan de geldgever het bedrag overmaken en worden de gelden doorbetaald aan de geldvrager.

Informatie inwinnen
Tot slot: ‘bezint eer ge begint’ door het grote aanbod van crowdfundplatformen goed te bekijken en de nodige informatie in te winnen. Op de website van de Autoriteit Financiële markten (AFM) is tevens een register (Register crowdfunding-platformen) opgenomen waarin te lezen is welk platform, welke vergunning, dan wel ontheffing bezit.