BVJA

BVJA begeleidt en adviseert bij vragen van ondernemingen en vennootschappen (inclusief verenigingen, stichtingen, VOF’s en maatschappen), waaronder:

 • herstructureringen/reorganisaties
 • afsplitsingen/(juridische) fusies
 • koop en verkoop van aandelen/aandelenleveringen
 • verpandingen
 • corporate governance
 • samenwerkingsverbanden
 • intentieovereenkomsten
 • aandeelhoudersbesluiten
 • aandeelhoudersgeschillen
 • aandeelhoudersovereenkomsten
 • (turbo)liquidaties

Offerte aanvragen

Bent u geïnteresseerd in onze begeleiding en advies op het gebied van ondernemingsrecht?
Vraag dan een vrijblijvend een offerte aan!
Offerte aanvragen