BVJA

BVJA begeleidt en adviseert bij vragen van ondernemers en (vermogende) particulieren over vastgoed waaronder:

  • koop en verkoop van vastgoed en de financiering daarvan
  • de fiscaliteiten daarbij op het terrein van overdrachtsbelasting en omzetbelasting
  • splitsing in appartementsrechten, splitsing ‘bloot’ eigendom, erfpacht / opstalrecht
  • winstdelingovereenkomsten
  • samenwerkingsovereenkomsten bij projecten/exploitatie
  • optiecontracten bij koop/verkoop
  • huurovereenkomsten woon- en bedrijfsruimten

 

Offerte aanvragen

Bent u geïnteresseerd in onze begeleiding en advies op het gebied van vastgoed?
Vraag dan een vrijblijvend een offerte aan!
Offerte aanvragen