BVJA

NO NONSENSE EN FLEXIBEL ADVIESKANTOOR

BVJA is een no-nonsensekantoor en houdt voor ogen soliditeit, onafhankelijkheid, integriteit, deskundigheid en vooral: bruikbaarheid.

BRUIKBAAR ADVIES

BVJA heeft gemerkt dat juridisch advies voor veel mensen niet daadwerkelijk ‘bruikbaar’ is en dat het een kunst is om juridische taal om te zetten in ‘gewone-mensen’-taal. BVJA kan deze vertaalslag maken, door helder en toegankelijk te zijn, geen onnodig ingewikkelde taal te gebruiken en daarbij de kern van de kwestie niet uit het oog te verliezen en dat alles tegen een fatsoenlijk tarief, zodat iedereen van de diensten van BVJA gebruik kan maken.

De (juridisch) adviseur is voor cliënten een stuurman op vaak zeer belangrijke momenten in hun leven, waar keuzes moeten worden gemaakt op zowel zakelijk-als privévlak. De omgang met de verschillende cliënten dient op basis van (wederzijds) vertrouwen plaats te vinden. BVJA vindt het een uitdaging om op een zo duidelijk mogelijke en bruikbare manier uw wensen uit te denken, uit te leggen en vast te leggen. BVJA streeft ernaar om de voor cliënten vaak ondoorgrondelijke wirwar van regelingen te ontwarren en inzichtelijk te maken.

GEEN ADVOCATEN EN/OF NOTARISSEN

De medewerkers van BVJA zijn uitdrukkelijk geen advocaten en/of notarissen.

Feit is echter dat advocaten en / of notarissen vaak nodig zijn voor het uiteindelijke sluitstuk: het procederen respectievelijk passeren van notariële akten (formeel). BVJA helpt haar cliënten voorafgaand aan dit sluitstuk een (grote) kostenbesparende slag te maken en begeleidt het traject naar en bij advocaat en notaris; kostenbewust ondernemerschap betekent een advocaat of notaris alleen gericht en specifiek gebruiken voor een rechtszaak of een notariële akte.

BVJA heeft een uitgebreid netwerk met een groot scala aan dienstverleners (advocaten, notarissen, fiscalisten, accountants, taxateurs en makelaars). Deze kunnen in voorkomend geval, eveneens kostenbewust, worden betrokken bij de vraagstukken, hetzij rechtstreeks door de cliënt hetzij onder regie van BVJA, uiteraard alles in goed overleg met de cliënt.

INITIATIEF BVJA

Naast een team van enthousiaste collega’s is Michel van Agt als initiatiefnemer en stuwende motor aan BVJA verbonden, waardoor BVJA over ruime ervaring en scholing beschikt.

BVJA is een organisatie gestart met de gedachte om vanuit zogenaamde flexkantoren haar juridische dienstverlening uit te breiden door Nederland. Het eerste kantoor is geopend in Rotterdam en kantoren in de hoofdsteden van de Randstad (Den Haag, Amsterdam, Utrecht en daarnaast ook Eindhoven) zullen volgen.

TARIEVEN BVJA

Onze tarieven zijn terug te vinden in onze algemene voorwaarden, welke u onderaan op de website kunt vinden.
Neem vrijblijvend contact op om te kijken of BVJA iets voor u kan betekenen.

Michel van Agt

Michel (het gezicht van BVJA), heeft in de afgelopen jaren binnen uiteenlopende kwesties een sleutelrol vervuld op gebied van juridische advisering. Door zijn ruime ervaring en uitgebreide netwerk kan hij, bijgestaan door een enthousiaste en ervaren achterban, snel schakelen en adviseren op verschillende (rechts)gebieden.

Contactgegevens Michel:

Telefoonnumer: 06-51289072
Emailadres:michel@bvja.nl